info(at)laptop-components.hu / Hé - Pé 7:30 - 15:30

 TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Výměna-displeje.cz s.r.o. társaság az áruértékesítés tárgyában Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt intézkedések végrehajtásához), továbbá a cég közszolgálati feladatainak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben dolgozza fel az Ön személyes adatait.


1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGE


1.1. Személyes adatai adatkezelője a Výměna-displeje.cz s.r.o. cég, székhelye: Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, statisztikai azonosító: Bejegyezve az Ústí nad Labem-i Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 34288 lajstromszámon (a továbbiakban „adatkezelő”).

1.2. Az adatkezelő kapcsolattartási adatai a következők: Výměna-displeje.cz s.r.o. kézbesítési címe Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, elektronikus postai cím: info@laptop-components.hu, telefon +420 417 639 502.

1.3. Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi biztost.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA


2.1. Személyes adatai feldolgozásának jogalapját az a tény alkotja, hogy ez elengedhetetlenül szükséges:

2.1.1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések adatkezelő általi végrehajtása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 1 rendeletének (a továbbiakban „rendelet“) 6. cikk (1) bek. b) betűje értelmében.

2.1.2. az adatkezelőre az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírásokból, különösen az általános forgalmi adóról szóló, hatályos szerkesztésű 235/2004 Tt. számú törvényből, a jövedelemadóról szóló, hatályos szerkesztésű 586/1992 Tt. számú törvényből, valamint a számvitelről szóló, hatályos szerkesztésű 563/1991 Tt. számú törvényből következő jogi kötelességek 6. cikk (1) bek. c) betű szerinti teljesítéséhez.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA


3.1. Személyes adatai feldolgozásának célja az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, beleértve az áru kikézbesítését és a termékfelelősségből következő jogokat is, illetve az adatkezelő ilyen szerződés megkötése előtti intézkedéseinek végrehajtása, valamint az adatkezelő közszolgálati kötelességeinek teljesítése.

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor a rendelet 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA


4.1. Az Ön személyes adatai a szerződésből következő jogok és kötelességek hatásainak időtartama alatt, továbbá a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások szerinti archiválás céljaihoz szükséges, legfeljebb azonban az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások által meghatározott ideig kerülnek feldolgozásra.

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI CÍMZETTJEI


5.1. Személyes adatai továbbá a szállítmányozási cégeknek, illetve az áru leszállításában vagy a fizetések lebonyolításában részt vállaló más személyeknek, illetve az adatkezelő részére a webáruház üzemeltetésével - beleértve a szoftver működtetését és az adatok elmentését is - kapcsolatos műszaki szolgáltatásokat biztosító személyek részére kerülnek átadásra. Az Ön személyes adatai ezen kívül a könyvelés vezetésével megbízott személyek számára is átadásra kerülnek.

5.2. A jogszabályi előírásokból következő kötelességek teljesítése céljával feldolgozásra kerülő személyes adatai továbbá mindazon esetekben, amikor azt a kötelező hatályú jogszabályi előírások az adatkezelő számára előírják, átadásra kerülhetnek az adóügyi és más illetékes szerveknek.

5.3. Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatokat harmadik (EU-n kívüli) országokba, vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

6. AZ ADATALANY JOGAI


6.1. A rendeletben megállapított feltételek mellett Önnek joga van hozzáférést igényelni az adatkezelőtől a személyes adatihoz, kérni azok javítását vagy törlését, esetleg a feldolgozásuk korlátozását, joga van kifogást emelni személyes adatai feldolgozásával szemben, továbbá joga van a személyes adatai hordozhatóságára.

6.2. Amennyiben úgy vélné, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a rendeletet, egyebek mellett panaszt is benyújthat a felügyeleti szervnek.

6.3. Ön nem köteles személyes adatai átadására. Az Ön személyes adatainak átadása elengedhetetlen előfeltétele a szerződés megkötésének és teljesítésének, és az Ön személyes adatainak átadása nélkül a szerződés megkötésére nem kerülhet sor, illetve az adatkezelő nem teljesítheti azt.

 

Dokumentumok: Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozáshoz, valamint a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk