info(at)laptop-components.hu / Hé - Pé 7:30 - 15:30

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban „Általános Üzleti Feltételek” a Výměna-displeje.cz s.r.o. gazdasági társaság (székhelye: Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Cseh Köztársaság, statisztikai azonosító: 03083233, bejegyezve az Ústí nad Labem-i Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon C szakasz 34288 lajstromszámon (a továbbiakban „eladó”) a hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) 1751.§ (1) bek. rendelkezéseivel összhangban az eladó és a természetes személy (a továbbiakban „vásárló”) között az eladó webáruházának igénybe vételével megkötésre került adásvételi szerződéssel (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) kapcsolatosan, vagy annak alapján létrejött kölcsönös jogok és viszonyokat szabályozzák. Az eladó a webáruházat a https://www.vymena-displeje.cz weboldal (a továbbiakban "honlap") webes felületén üzemelteti (a továbbiakban: "webes felület").

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak mindazon esetekre, amikor az eladótól árut vásárolni kívánó személy jogi személy, vagy az árurendelést vállalkozói tevékenysége vagy önálló munkavégzés keretén belül végzi.

1.3. Az Általános Üzleti Feltételektől eltérő feltételek meghatározására az adásvételi szerződésben nyílik mód. Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések előnyt élveznek az általános üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az Általános Üzleti Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Üzleti Feltételek nyelve a cseh nyelv. Az adásvételi szerződés megkötésére cseh nyelven van lehetőség.

1.5. Az Általános Üzleti Feltételek szövegét az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Jelen rendelkezés nincs kihatással a felek az Általános Szerződési Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogaira és kötelezettségeire.


2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárló weboldalon végrehajtott beregisztrálása lapján a vásárló beléphet saját felhasználói felületére. A vásárló a felhasználói felületről rendelhet árut (a továbbiakban "felhasználói fiók"). Amennyiben a webáruház internetes interfésze ezt lehetővé teszi, a  vásárló közvetlenül a webáruház webes felületéről, beregisztrálás nélküli is rendelhet árut.

2.2. A weboldalon végzett beregisztrálás, valamint az árurendelés során a vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiók adatait a vásárló köteles azok bármilyen módosítása esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban, valamint az árurendelés során feltüntetett adatokat az eladó helyeseknek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat titokban tartani.

2.4 A vásárló nem teheti lehetővé, hogy a felhasználói fiókját harmadik személyek használják.

2.5 Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, éspedig különösen abban az esetben, ha a vásárló 1 évnél tovább nem használja azt, vagy megsérti az adásvételi szerződésből (és az Általános Üzleti Feltételekből) következő kötelezettségeit.

2.6 A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók - különös tekintettel az eladó, illetve harmadik személyek hardver és szoftver eszközeinek  karbantartási igényére - nem feltétlenül hozzáférhető korlátlanul.

 

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruval kapcsolatosan a webes felületen megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 szakaszának (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.


3.2. A webáruház felülete az árura vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve az egyes árucikkek árait, valamint az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket is arra az esetre, ha az áru jellegéből fakadóan nem szolgáltatható vissza a szokásos postai úton. Az árucikkek árai áfával és minden kapcsolódó díjjal együtt értendő. Az árucikkek árai a webes felületen történő feltüntetésük teljes időtartama alatt érvényesek. Jelen rendelkezés nem korlátozza az eladót abban, hogy egyénileg megállapított feltételek mellett kössön meg az egyes adásvételi szerződéseket.


3.3. A webáruház kezelőfelülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is tartalmaz. A webáruház kezelőfelületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Cseh Köztársaság területén belül kerül leszállításra.


3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a webáruház kezelőfelületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árucikk (a megrendelni kívánt árut a vásárló „behelyezi” a webáruház kezelőfelületén található beváráslókosárba),

3.4.2. a megrendelt áru leszállítására és kifizetésének módjára vonatkozó információk, továbbá

3.4.3. információk az áru leszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen mint "megrendelés").

3.5. A megrendelés eladónak történő továbbítása előtt a vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok leellenőrzésére, éspedig figyelembe véve a vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellenőrzésének és javításának lehetőségét is. A vásárló a regisztrációs űrlapot a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva továbbítja az eladónak. A megrendelésben feltüntetett információkat az eladó helyes adatokként kezeli. A megrendelés kézhez vételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja azt a vásárló részére a felhasználói fiókban, vagy a megrendelésben feltüntetett elektronikus címen (a továbbiakban „a vásárló elektronikus címe”).

3.6. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár összege, feltételezett szállítási költségek) függően az eladó jogosult a vásárlótól a megrendelése további pontosítását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7 Az eladó és a vásárló között a szerződéses viszony a megrendelés kézhez vételéről (elfogadásáról) szóló eladói visszaigazolás a vásárló elektronikus e-mail címére történő továbbításával jön létre.

3.8 A vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-kapcsolat, telefonhívások) a vásárlót terhelik, miközben mindezen költségek mértéke nem tér el az alapdíjak mértékétől.


4. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árnak és esetleg az áru adásvételi szerződés szerinti szállítási díjának rendezéséhez a vásárló a következő fizetési módok közül választhat:

- készpénzfizetés az eladó Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň címen található üzemegységében

- készpénzfizetés a vásárló megrendelésében szereplő címre történő, utánvétes leszállítás esetén;

- banki átutalás az eladó Fio, a.s. pénzintézetnél vezetett CZ0520100000002900604191 / BIC SWIFT: FIOBCZPPXXX sz. számlájára (a továbbiakban: a "eladó számlája");

- készpénz nélkül, GOPAY fizetési rendszer igénybe vételével;

- készpénz nélkül, bankkártyával

4.2. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak kifizetni a szerződés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Ettől kifejezetten eltérő értelmű rendelkezés hiányában vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek értendők.

4.3. Az eladó nem kér a vásárlótól sem előleget, sem más, hasonló jellegű fizetést. Mindez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek a vételár előre történő kifizetését szabályozó 4.6. cikkének rendelkezéseit.

4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló köteles az áru vételárát a fizetés egyedi azonosítójának feltüntetésével rendezni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló általi fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az adott összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a vásárló nem igazolja vissza megfelelően vissza a megrendelést (3.6. cikk) a teljes vételár kifizetését kérni még az áru vásárlónak történő továbbítása előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119 szakaszának (1) bekezdésében szereplő rendelkezéseinek alkalmazására nem kerül sor.

4.7. Az eladó által a vásárló számára esetlegesen biztosított árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

4.8. Amennyiben az az üzleti életben megszokott, vagy azt az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások így írják elő, az eladó a szolgáltatási szerződés alapján végzett fizetésekkel kapcsolatosan számlát bocsát ki. Az eladó általános forgalmi adó fizetésére köteles adóalany. Az adóügyi bizonylatot - számlát az eladó az áru vételárának rendezését követően állítja ki a vásárló részére, majd megküldi az a vásárló elektronikus címére.

4.9. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles számlát kiállítani a vásárló részére. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett összeget online - műszaki problémák esetén legkésőbb 48 órán belül - beregisztrálni az illetékes adószervnél.

 

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837.§ rendelkezései értelmében egyebek mellett nem állhat el az olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amely a Vásárló kívánságának megfelelően vagy számára átalakításra került, továbbá a gyors állagromlás jellemezte áru, valamint a más áruval visszafordíthatatlanul összekevert áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésektől, a zárt csomagolásban leszállított árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, amennyiben a Vásárló már kivette az árut a csomagolásából, és az higiéniai okokból nem vehető vissza, valamint az audio vagy videofelvételeket, illetve számítógépes programokat tartalmazó szállítmányokra vonatkozó adásvételi szerződésektől, amennyiben az áru eredeti csomagolása már megsérült.

5.2. Abban az esetben, ha nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkben meghatározott, vagy más olyan esetről van szó, amikor a szerződéstől nem lehet elállni, a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bek. értelmében jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, éspedig az eladó által meghatározott és az áru kézhez vételétől számított tizennégy (14) napon belül, miközben abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több árufajta vagy árurész képezi, e határidő az utolsó áruszállítmány kézhez vételétől számítandó. A szerződéstől való elállást az eladónak az előző mondatban említett határidőn belül kell elküldeni. A szerződéstől való elálláshoz a vásárló igénybe veheti az eladó által biztosított, és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képező minta formanyomtatványt. Az adásvételi szerződéstől való elállását a vásárló az eladó székhelyére, vagy az info@laptop-components.hu elektronikus postacímre küldheti meg.

5.3. Amennyiben a vásárló az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerint áll el az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződés kezdettől érvénytelennek minősül. A vásárló az Árut az Adásvételi Szerződéstől való elállás eladónak történő kikézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles visszajuttatni az eladónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség őt terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton.

5.4. Amennyiben a vásárló az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerint áll el az adásvételi szerződéstől, az eladó legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszafizeti a vásárlónak az általa kifizetett vételárat, éspedig ugyanúgy, ahogyan azt tőle megkapta. Amennyiben a vásárló ezzel egyetért, és nem merülnek fel további kapcsolódó költségei, az eladó jogosult már az áru visszaadásakor visszaadni a vásárlónak az általa kifizetett összeget. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a számára mindaddig visszafizetni az árut ellenértékét, amíg azt a vásárló vissza nem szolgáltatja, vagy nem igazolja, hogy azt az eladó számára elküldte.

5.5. Az árun keletkezett kár értékét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló pénz-visszafizetési igényébe.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bek. rendelkezéseivel összhangban elállhat az adásvételi szerződéstől, az eladó egészen az áru vásárló általi átvételének pillanatáig szintén bármikor elállhat tőle. Ilyen esetben az eladó felesleges késedelem nélkül visszaadja a vásárlónak a vételárat, mégpedig banki átutalás útján, a vásárló által megadott számlára.

5.7. Abban az esetben, ha az áruval együtt a vásárló ajándékot is kap, az eladó és a vásárló közötti ajándékozási szerződés azzal a felbontására vonatkozó záradékkal kerül megkötésre, hogy az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszíti, és a vásárló köteles az áruvak együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni.


6. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

6.1. Abban az esetben, hogy a szállítási mód a vásárló egyedi kérelme alapján került kiválasztásra, a vásárló viseli az e szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges kiegészítő költségeket.

6.2. Ha az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés értelmében a vásárló által a megrendelésben megszabott helyszínre leszállítani, a vásárló köteles a leszállított árut átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerült okokból kifolyólag az áru kikézbesítésével ismételten kell próbálkozni vagy a megrendelésben feltüntetettektől eltérő módon kell azt lebonyolítani, a vásárló köteles kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket.

6.4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vásárló köteles leellenőrizni az áru csomaglásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén köteles késedelem nélkül értesíti arról a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése alapján jogtalan behatolás feltételezhető, a vásárló nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt.

6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó esetleges különleges szállítási feltételei is szabályozhatják.


7. HIBÁS TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

7.1. A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelességeit a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvény).

7.2 Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

7.2.1 a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor a vásárló vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a vásárló által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,

7.2.2 az áru alkalmas az eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéből általános jelleggel következő használatra;

7.2.3 az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, ha a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses minta vagy előkép alapján került sor,

7.2.4. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és

7.2.5. az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

7.3. Az Általános Üzleti Feltételek 7.2. cikkében feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók hiba miatt olcsóbban forgalmazott áruk esetén az adott hibára, használt áru esetén a standard használat okozta kopásra vagy a használat, illetve kopás mértékének megfelelő azon hibára, amelyekkel az áru a vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéből következik.

7.4. Abban az esetben, ha a hiba az  átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy  tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására.

7.5. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása címén.

7.6. Az eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.


8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. A vásárló a teljes vételár kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. Az eladót semmilyen a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bek. e) betűjének rendelkezései szerinti magatartási kódex nem kötelezi a vásárló felé.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszok kezelését az info@laptop-components.hu elektronikus címen keresztül intézi. A vásárló panaszával kapcsolatos eljárás lezárásáról szóló tájékoztatást az eladó a vásárló  elektronikus címére küldi meg.

8.4. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosul, a szervezet címe: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, KSH-szám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található platform az eladó és a vásárló között az Adásvételi Szerződésből következően felmerült viták online rendezéséhez vehető igénybe.

8.5. Az Európai Fogyasztói Központ csehországi tagozata (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz) az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv (online a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló rendelet) módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartási cím.

8.6. Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyi adatok védelme feletti felügyeleti jogot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja. A Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben egyebek mellett a hatályos szerkesztésű fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény betartását is ellenőrzi.

8.7. A vásárló ezúton vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése szerinti körülmények változásával kapcsolatos kockázatokat.


9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az eladó az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződésről folytatott egyeztetés, valamint az eladó közszolgálati kötelességeinek teljesítése céljával folytatott személyes adat-feldolgozást az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „GDPR rendelet“) 13. cikke értelmében külön dokumentum formájában teljesíti a vásárlóval szemben fennálló információszolgáltatási kötelességét.


10. ÜZLETI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1. A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó a saját árujával, szolgáltatásaival vagy tevékenységével kapcsolatos információkat, továbbá általános üzleti információinakat küldjön a vásárló elektronikus címére. Az eladó a GDPR rendelet személyes adatok üzleti tájékoztatók küldése céljával folytatott feldolgozásával kapcsolatos 13. cikke értelmében külön dokumentum formájában teljesíti a vásárlóval szemben fennálló információszolgáltatási kötelességét.

10.2. A vásárló egyetért azzal, hogy a számítógépén ún. „sütik” kerüljenek elmentésre. Abban az esetben, ha a vásárlás lebonyolítható a webes felületen, továbbá ha az eladó adásvételi szerződésből következő kötelességei teljesíthetők anélkül is, hogy a vásárló számítógépén sütik kerülnének elmentésre, a vásárló az előző mondatnak megfelelő jóváhagyását bármikor visszavonhatja.


11. KÉZBESÍTÉS

11.1. A vásárló írásos kapcsolattartási címe az elektronikus címe.


12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Arra az esetre, ha az adásvételi szerződés által létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapítják, hogy a viszonyuk irányadó joga a cseh jog. Az előző mondat szerinti irányadó jog megválasztása következtében a vásárló-fogyasztó nincs megfosztva a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses alapon nem lehet eltérni, és amelyek egyébként az irányadó jog megválasztásának hiánya esetén az Európai Parlament és Tanács  593/2008/EK sz. szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló rendeletének (Róma I.) (2008. június 17.) 6. cikk (1) bek. rendelkezései értelmében alkalmazásra kerülnének.

12.2. Ha az Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezés érvénytelennek vagy hatályon kívülinek minősülne, vagy azzá válna, a helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére.

12.3. Az Általános Üzleti Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést az eladó elektronikusan archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás űrlap.

12.5. Az eladó kapcsolattartási adatai: kézbesítési cím: Výměna-displeje.cz s.r.o. Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Cseh Köztársaság, elektronikus postai cím: info@laptop-components.hu, telefon +420 417 639 502.

Kelt Kadaňban, 2018. 05. 24-én, Aleš Kulich - ügyvezető

 

Az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa innen tölthető le.

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról itt.