info(at)laptop-components.hu / Hé - Pé 7:30 - 15:30

HOGYAN KEZELJÜK A PANASZOKAT

 

JÓTÁLLÁSI ÉS PANASZKEZELÉSI FELTÉTELEK


A jótállás érvényesítési helyszíne a Výměna-displeje.cz „panaszkezelési osztálya”, Zatecka 99, 432 01 Kadan, vagy a forgalmazott termékek hivatalos szervizei. 

1. KÁRVESZÉLY


Az áruval kapcsolatos kockázatviselés az áru eladótól való átvételének pillanatával száll a vásárlóra, illetve abban a pillanatban, amikor az eladó átadja az árut az első fuvarozónak. 

2. AZ ÁRU ELLENŐRZÉSE


A vásárló köteles az áruval kapcsolatos kockázat átszállását követően mielőbb, legkésőbb a küldemény szállítási címre történő leszállításának pillanatában, még a fuvarozó távozása előtt megfelelően leellenőrizni. Abban az esetben, ha a vásárló nem ellenőrzi le szemrevételezéssel az árut, illetve nem biztosítja az áruval kapcsolatos kárveszély átszállásakor annak leellenőrzését, nem érvényesítheti az ezen ellenőrzés keretén belül feltárható hibákat. A hiba észlelésének napján köteles e-mailt küldeni az eladónak az info@vymena-displeje.cz címre. 

3. MINŐSÉGI JÓTÁLLÁS


Az eladó a szállítólevélen feltüntetett hónapok számának megfelelő időtartamú jótállást nyújt. A jótállási idő számítása a számla kiállításának napjával kezdődik. Szoftver esetében a jótállás kizárólag a médium fizikai olvashatóságára vonatkozik. A védőelemek eltávolításával (fólia, pecsét, boríték felnyitása, stb.) az ügyfél (illetve a felhasználó) a szoftver jogosult felhasználójává válik, és elfogadja a szerzői jogok birtokosának, illetve a szoftver gyártójának licencszabályzatát. A teljesítés ezen tárgya nem küldhető vissza a szállítónak. A szállító nem felel a szoftvertermékek (a továbbiakban „SW”), sem az ún. DEMO termékek helyes működéséért. A szerzői jogok jogosultja által nyújtott garancia tartalmát a szoftvertermék részét képező szoftver licencszerződése határozza meg. A Microsoft szoftvertermékekre nyújtott jótállást a szolgáltató a Microsoft licencszerződés értelmében az értékesítés napjától számított 90 napban korlátozza. Az eladó nem vállal felelősséget a termékek használatából, funkcionális tulajdonságaiból, illetve a termékek szakszerűtlen használatából következő károkért, miként a külső tényezők és nem rendeltetésszerű használatból következő károkért sem. Az ilyen eredetű hibákra a nyújtott jótállás sem vonatkozik. 


4. JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE

A jótállás érvényesítésének helye az értékesítés helyszínétől függetlenül


Výměna-displeje.cz s.r.o.
Mírové náměstí 116
432 01 Kadaň Czech republic

A panaszkezelési eljárás felgyorsítása érdekében a panasz előre továbbítható az info@vymena-displeje.cz címre a következő adatokkal:

- A reklamált áru neve 
- Sorszám (SN) 
- A hiba ismertetése 
- A beszerzéssel kapcsolatos dokumentumok (számla, szállítólevél, fizetés, pénztárblokk) valamelyikének száma 

Amennyiben a kitöltött információk helyesek, a panaszkezelő technikus a panasz átvételéről visszaigazolást küld az Ön e-mail címére. A panasszal érintett árut a panaszkezelési osztály címére kell megküldeni. Minden árucikkhez a következő dokumentumokat kell mellékelni: 
- a panaszkezelő technikus által küldött visszaigazoló e-mail, vagy 
- a vásárlásról szóló számla és szállítólevél eredeti példányai, továbbá a panasz okának részletes ismertetése 

 

5. HIVATALOS SZERVIZEK

 

Az eladó az értékesítésre kerülő termékekkel kapcsolatos panaszkezelési helyként más hivatalos szervizeket is megadhat. A panaszkezelési eljárás ezt követően az egyes hivatalos szervizek panaszkezelési eljárásainak megfelelően zajlik le. 


6. ÉRVÉNYTELEN JÓTÁLLÁS

 

A jótállás érvényesítésének lehetősége a következő esetekben szűnik meg: 

- A kárfelelősség átszállását követően nem került sor megfelelő szakmai gondossággal végzett ellenőrzésre. 
- A matricák, vonalkódok vagy biztonsági bélyegzők megsértése, átragasztása vagy más jellegű megsemmisítése. 
- Az árun vagy annak részein található adatok megsérülése, átragasztása vagy más módon történő hozzáférhetetlenné tétele. 
- Mechanikus sérülések. 
- Helytelen telepítése, kezelése vagy karbantartás. 
- Sérült áru használata. 
- Számítógépes vírusok okozta károk. 
- Az áru nem irodai környezetnek 
vagy a dokumentációban említett paramétereknek megfelelő körülmények közötti használata. 
- Elemi kár vagy vis maior. 
- A vonatkozó szabvány előírásainak nem megfelelő elektromos hálózatba csatlakoztatással okozott kár. 
- Árujavítás. 


7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 Jelen panaszkezelési feltételek 2014. 07. 01-jén lépnek hatályba. Az eladó fenntartja magának az esetleges későbbi módosítások jogát.